Ko fik foretaget patteamputation uden bedøvelse/smertelindring

2016-32-0151-00038

Ved en økologikontrol konstaterede NaturErhvervstyrelsen en ko, der havde fået klippet en pat af. Sigtede oplyste, at han cirka en måned før kontrollen havde klippet venstre bagpat af koen som følge af yverbetændelse. Han mente, at den havde så stærke smerter, at den ikke har kunnet mærke den kortvarige afklipning.

Koen havde ikke været tilset af dyrlæge, og den havde ikke modtaget nogen form for medicin i forbindelse med afklipningen.