Ko lå på mark i 3 dage uden at kunne rejse sig

2015-32-0151-00026

En anmelder havde i 3 dage observeret en ko, der på en mark lå i samme stilling samme sted i noget halm. Politiet tilkaldte en praktiserende dyrlæge, der efter besigtigelse af koen aflivede den på stedet. Ejeren havde 3 dage tidligere sat koen på græs sammen med 4 andre køer. Koen havde på dette tidspunkt lagt sig ned. Han havde tilkaldt Falck til at forsøge at rejse koen uden at dette lykkedes. Ejeren oplyste, at koen var tilset 2-3 gange dagligt, hvor den åd og drak hver gang.