Ko med afrivningsbrud af lårbenshovedet transporteret til slagtning

2016-32-0151-00049

Ved det levende syn konstateres, at en ko var liggende på bilen. Den lå i frøstilling med begge bagben pegende bagud. Koen lå midt i vognen med flere åbne skillerum og vognen var tydeligvis ikke gjort ren.

Ved den kliniske undersøgelse i forbindelse med det levende syn havde koen umiddelbart rolig vejrtrækning og klare øjne, der kiggede omkring. Dens huld vurderedes middel til lidt under middel.

Ved undersøgelse af slagtekroppen efter slagtning blev det konstateret, at der var friske blødninger i venstre lårs muskulatur og omkring venstre hofteled. Der sås også blødning i muskulaturen i højre lår. Blødningerne vurderedes at være friske og opstået i forbindelse med omlæsningen, hvor koen var skredet ud. Ved inspektion af højre hofteled konstateredes arvæv omkring leddet og da højre hofteled blev åbnet faldt ledhovedet fra lårbenet ud. Dyrlægen vurderede at der var tale om et ældre brud, og ved obduktion vurderedes forandringerne at have en alder på flere uger.

Ejeren oplyste, at han en morgen havde fundet koen liggende ved foderbordet med et eller to bagben ud til siden. Han bandt bagbenene sammen med en koderem. Den rejste sig efter et par timer og blev samme eftermiddag flyttet til skåneboks. Næste dag kunne den ikke rejse sig ved egen hjælp og blev rejst ved hjælp af seler de følgende 4 dage, hvorefter den selv kunne rejse sig og gå rundt.

Chaufføren oplyste, at da han havde hentet koen havde den koderem på bagbenene. Han havde taget remmen af før læsning, da han ikke måtte transportere koen med remmen på. Da han ville læsse koen om fra forvogn til anhænger, var den skredet ud, og var faldet som den lå. Han havde derfor kørt koen til nærmeste slagteri.