Ko med indgroet horn transporteret til slagteri

2016-32-0151-00052

Ved levende syn på slagteriet konstateredes en ko med indgroet horn. Ved den kliniske undersøgelse af den levende ko blev det konstateret, at hornet på venstre side af hovedet var vokset ind i tindingen. Koen var uvillig til at lade sig berøre i hovedet. 

Ved undersøgelse af koen efter aflivning blev det konstateret, at koens venstre horn var vokset ca. 3 cm ind i det underliggende væv, helt ind til den underliggende knogle. 

Ejer oplyste, at koen gik i løsdrift med ca. 130 malkekøer. Da koen havde dårligt yver skulle den opfedes og slagtes. Koen forblev gående sammen med de andre køer, og hverken ejer eller medhjælp havde bemærket, at koens venstre horn var groet ind i det underliggende væv, og den var derfor heller ikke tilset af dyrlæge.