Ko med luxation af lårbensknogle

2017-32-0151-00077

En ko blev nødslagtet i besætningen og efterfølgende sendt til slagteriet. Af dyrlægeattesten fremgik det, at koen gik som var hoften gået af led. På slagteriet fandtes ruptur af lårbenshovedets ligament, dette var skyld i koens bevægelsesmønster. Der var vævsnydannelse som tegn på, at skaden var af ældre dato. Sigtede besætningsejer havde ikke bemærket, at koen var halt før dagen før nødslagtningen.