Ko med patologisk forlænget drægtighed leveret til slagtning

2016-32-0151-00040

En SDM ko leveret til slagteri den 7. april findes drægtig med et fuldbårent foster. Ved ankomsten til slagteriet vurderedes koen at bevæge sig stille og forsigtigt frem som tegn på at den kunne være smertepåvirket. Ved slagtningen kunne der konstateres en børruptur, dødt foster med tegn på begyndende forrådnelse og akut fibrinøs bughindebetændelse. Alderen på rupturen skønnedes at være op til 2 døgn. Koen blev totalkasseret til konsum. En efterfølgende patoanatomisk undersøgelse af det indsendte hoved og dele af uterus og placenta bekræftede, at der var tale om et fuldbårent foster. Fadderskabsundersøgelse fastslog med mere end 99 % sikkerhed, at den registrerede insemineringstyr var far til fostret. Det kunne dermed også slås fast, at der var tale om en patologisk forlænget drægtighed, idet koen burde have kælvet mindst 2 måneder tidligere. Der var hermed ikke tvivl om, at koen var transporteret til slagtning indenfor den sidste tiendedel af drægtigheden.