Ko med skedeprolaps transporteret til slagteri

2016-32-0151-00060

Ved det levende syn på slagteriet den 1. februar 2016 konstateredes en ko med en skedeprolaps på 20 - 25 cm. Ved udvidet efterkontrol efter slagtning fandtes prolapsen at være ildelugtende med tør og nekrotisk overflade, og på en del af overfladen var frisk blødning. Under den nekrotiske overflade fandtes bindevævsdannelse. Endvidere fandtes akutte og kroniske infarkter i koens nyrer.

Ejeren oplyste, at koen efter kælvning i foråret 2015 havde tendens til at vise ”lidt liv”, men ikke værre end at han selv kunne skubbe det ind igen. Da han havde masser af køer, ville han ikke ofre dyrlægeudgifter på at få den syet op.

Da han læssede koen havde den ikke skudt noget ud, men da han læssede koen af på slagteriet, så han, at den havde skudt lidt af skeden ud.