Ko rejst op ved hjælp af hofteklemme flere dage i træk

2013-32-052-00060 - 2014-32-0151-00003

Ejeren af en nødslagtet ko blev efter et tilsyn på slagteriet af den tilsynsførende dyrlæge anmeldt for dyrplageri, idet der på den afhudede slagtekrop fandtes store blodudtrædninger på og omkring begge hoftehjørner og der i området på hoftehjørnerne kunne palperes knoglesplinter i bunden af cirkulære huller over begge hoftehjørner. Koen var lige efter kælvning behandlet mod mælkefeber 2 dage i træk og var efterfølgende, da der ved sidste behandling var anvendt FMP med en slagtefrist på 7 dage, dagligt rejst op med en hofteklemme, hvorefter koen havde kunnet stå og gå rundt og havde ædt og drukket. Den var dog ikke i stand til at rejse sig selv.

Under forløbet var koen i flere omgange blevet undersøgt af besætningsdyrlægen, der ikke kunne finde en præcis årsag til koens rejsebesvær. Hans vurdering var dog, at koen havde det godt i boksen og at han ville undersøge den igen, når slagtefristen på de 7 dage var udløbet. Dyrlægen havde ikke viden om, at koen blev rejst op ved hjælp af hofteklemme, men gik ud fra, at der blev anvendt sele. Koen blev ikke bedre og nødslagtedes.