Ko tilskadekommet på skarp kant på transportvogn

2015-32-0151-00030

Ved politiets multikontrol blev et vogntog bestående af traktor og påhængsvogn standset. Ved inspektion fandtes der frisk blod på bagklappen og det blev besluttet, at der skulle åbnes ind til påhængsvognen, hvor der befandt sig kreaturer. En ko lå ned under en anden, og hang i grimen. Politiet anmodede chaufføren om at løsne den og få den rejst op. Koen var ikke villig til at rejse sig, og chaufføren fik med vold rejst koen under protester fra politiet. Koen var kommet til skade på en skarp kant på vognen, og det blødte en del fra bagbenet. Landmanden fik pålæg om, at en dyrlæge skulle tilse den. Der var ingen strøelse på vognen, så dyrene stod på et vådt/glat underlag af komøg.