Ko transportet til slagteriet indenfor sidste tiendedel af drægtigheden med et foster, der har været dødt i flere dage

2015-32-0151-00034

En ko der er sendt levende til slagtning viser sig at være drægtig med et foster, der har været dødt i flere dage. Placenta har løsnet sig og kalven er begyndt at lugte. En manglende slimprop i cervical-kanalen fortæller at fødslen har været i gang et stykke tid. Koen har desuden udviklet akut bughindebetændelse og børen er misfarvet. Størrelsen af kalven og tilstedeværelsen af frembrudte tænder indikerer en transport til slagteriet indenfor sidste tiendedel af drægtigheden.

Svaret fra Sektion For Veterinær Reproduktion og Obstetrik bekræfter at koen har været transporteret til slagtning indenfor sidste tiendedel af drægtigheden, der i øvrigt vurderes til at have været patologisk forlænget. Tilstedeværelsen af ødemer i hovedet på kalvefostret sammenholdt med den løsnede efterbyrd vurderes til at være indikatorer på, at koen har været i et uforløst kælvningsforløb inden transporten til slagteriet.