Kødkvægsbesætning med 15 kreaturer i ringe huld uden adgang til foder eller tørt leje samt fund af 3 døde køer

2020-24-0151-00067

Politiet modtog en anonym anmeldelse om dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold i en kødkvægsbesætning med 15 kreaturer. Fjorten dyr gik på en mark med adgang til en bygning og en ko var opstaldet i en boks i stalden. Ved tilsyn fandtes halvdelen af kreaturerne magre, meget magre eller afmagrede. Én ko havde indgroet horn, og én ko var hårløs på store dele af kroppen. Kreaturerne havde ikke adgang til foder eller tørt leje. Tre køer lå døde i stalden.