Kreaturer opstaldet i mudder, flere døde og afmagrede

2014-32-0151-00001

Efter anmeldelse aflagde politiet tilsyn i en kreaturbesætning, hvor det konstateredes, at kreaturerne bl.a. gik i et tykt lag af mudder samt med byggematerialer og træbjælker, der var til fare for kvæget. To måneder senere aflagde politiet igen tilsyn sammen med en embedsdyrlæge, Herved konstateredes flere døde kreaturer samt flere afmagrede dyr, der gik i forfaldne bygninger og et åbent område med et tykt lag af mudder.