Kreaturer opstaldet under dårlige forhold, hundyr i foderstand under middel, manglende klovbeskæring

2015-32-0151-00032

Tiltalte i sagen har sit dyrehold delt på to ejendomme. En større gruppe dyr (25 stk.) gående indendøre på en lejet ejendom og en mindre gruppe dyr (7 stk.) gående indendøre på bopælsejendommen. I tilknytning til sidstnævnte findes et antal (3 køer plus kvier) dyr gående udendøre.

En privat henvendelse fra en borger vedr. muligt kritisable forhold på den lejede ejendom fik den lokale dyrlæge til at kontakte politiet direkte. Efter et indledende besøg på stedet blev FVST anmodet om bistand, og 6 dage efter blev der gennemført et uanmeldt kontrolbesøg på begge ejendomme med deltagelse af både politi og embedsdyrlæge. Der gennemførtes også et opfølgende besøg senere. Ejer har en forhistorie om frakendelse.