Kreaturer opstaldet under dårlige forhold og uden mulighed for tørt leje

2015-32-0151-00025

Ved tre kontrolbesøg i sigtedes kreaturhold ydede embedsdyrlæger og teknikere samt medarbejdere fra Naturerhvervsstyrelsen bistand ved politiets kontrolbesøg. Der konstateredes flere kreaturer, der var tilsmudsede af nyt og gammelt møg, ligesom de ikke havde passende mulighed for tørt leje. I flere tilfælde blev det beskrevet, at dyrene gik tæt – dog uden nærmere angivelse af antal dyr og areal til rådighed. Flere af dyrene blev beskrevet som afmagrede.