Kritisable forhold vedrørende 3 mink - bl.a. bid og lammelser

2015-32-0155-00002

Fødevarestyrelsen aflægger et uanmeldt besøg på en minkfarm som et led i en tematiseret kontrol kampagne. Besøget gennemføres kl. 9 om formiddagen. På dette tidspunkt har personalet endnu ikke været igennem sygeafdelingen. I denne finder Fødevarestyrelsens kontrollant tre mink, der efter hans skøn burde have været aflivet på et tidligere tidspunkt pga. kronisk og uhelbredelig lidelse. Minkfarmen hævder at alle tre mink var mobile ved den senest gennemførte sygerunde.