Kvæg, geder og høns - fundet døde eller i dårlig stand

2015-32-0157-00013

Et kreaturhold blev politianmeldt, da der i besætningen lå døde kreaturer. En praktiserende dyrlæge og en embedsdyrlæge blev tilkaldt, hvorved der konstateredes 3 dyr, der ikke kunne rejse sig ved egen hjælp samt yderligere mindst 18 døde kreaturer, 2 døde geder og 15-20 døde høns. Besætningens dyr var enten opbundne eller gik løse rundt. Staldområdet var ikke muget ud i længere tid, hvorfor dyrene havde lårkager på lemmer, bug og krop. De levende, transportegnede kreaturer blev på politiets foranledning fjernet.