Kvægbesætning med for mange dyr - manglende behandling af syg ko - tyr aflivet ved nakkeskud

2016-32-0151-00037

Fødevarestyrelsen kunne ved et velfærdsbesøg i en kvægbesætning ikke træffe ejer hjemme eller via telefonen. Da der var en kraftig lugt af døde dyr omkring ejendommen, besluttede dyrlægen, at gennemføre besøget med politiets bistand og konstaterede flere dyreværnsmæssigt kritisable forhold i besætningen. 

Besætningsejer havde tilladelse til 12 ammekøer plus opdræt i alt ca. 35 kreaturer. Den 30. juli 2015 oplyste ejer, at han havde ca. 75 dyr på ejendommen. Kommunen konstaterede ved et besøg 13. august 2015 at der var ca. 18 ammekøer med opdræt på ejendommen.