Kvægbesætning udsat for dårlige forhold og manglende pleje

2014-32-0151-00017

I en kreaturbesætning konstateredes i februar måned ca. 110 udegående kreaturer. Dyrene havde adgang til en 10 x 17 m stor lade, hvor bunden var dækket af våd gødning. I gødningen stod en halvt begravet såmaskine med udstikkende jernpigge. I gødningslaget lå 12 døde kreaturer samt en død kalv. Ud over de 13 døde dyr i laden, fandtes på ejendommen yderligere 2 døde kreaturer og 3 døde kalve. I bygningen fandtes en lammet ko, der havde ligget i dage uden at være i stand til at rejse sig.