Kvæghold med magre dyr og manglende fodring

2016-32-0151-00041

Ved et velfærdskontrolbesøg i et kreaturhold konstateredes magre dyr samt mudrede adgangsforhold til indendørsområdet. Et kreatur konstateredes halt, men fulgte med flokken.

Indendørs fandtes ligeledes magre dyr samt en tyr i huldkarakter 1.