Kvie med ældre skade - koden abnormt vinklet - ikke tilset og behandlet af dyrlæge

2020-24-0151-00065

En kvie fandtes ved et kontrolbesøg at være halt på højre forben. Benet devierede i en unaturlig stilling fra kodeleddet og ned og var fortykket som efter et gammelt brud. Den havde forvoksede klove på begge forben. Forknæet var stift. Kvien var opstaldet i en boks med strøelse. Ejer af gården oplyste, at kvien 2 år tidligere var ankommet til stalden, hvor den havde set sådan ud. Embedsdyrlægen vurderede, at det var status efter et ældre knoglebrud og kvien blev aflivet.