Kvie med brud af lårbensknoglen transporteret til slagtning

2016-32-0151-00044

En kvie blev af ejer transporteret levende til slagtning i en hestetrailer. Kvien blev aflæsset uden at der var en dyrlæge til stede. Kvien blev efterfølgende levende synet af dyrlægen, mens den stod opbundet. Kvien fandtes at aflaste højre bagben, ved ikke at støtte konstant på bagbenet. Ved kontrol af slagtekroppen fandtes brud af lårbensknoglen ved vækstzonen. Ejeren oplyste, at han ikke på noget tidspunkt havde bemærket, at koen skulle have bevæget sig forsigtigt rundt. Koen havde gået i dybstrøelsesstald. Ejer havde på intet tidspunkt vurderet, at koen havde skader, og den havde ikke modtaget behandling.