Kyllingeleverance hvor 75-100 % af kyllingerne havde hudbeskadigelser på bryst og trædepudesvidninger

2014-32-0156-00001

På slagteriet fandtes ved velfærdsvurderingen, at de fleste af slagtekyllingerne fra samme besætning havde trædepudesvidninger af alvorlig karakter samt svidning på brystet. Det vurderedes at kyllingerne, som følge af stor vægt, 2350 gr/kylling og trædepudesvidningerne havde pådraget sig svidning på brystet, idet de derfor havde ligget en del på det dårlige underlag i huset. Sigtede ejer påberåbte sig mulighed for, at der var sket en forbytning, således at de synede dyr ikke var deres. De oplyste, at der igennem nogen tid havde været problemer med underlaget i huset, og at der havde været en konsulent involveret til at løse problemet vedrørende dette og trædepudesvidning. Endvidere oplyste de, at de havde fået Gumboro i besætningen. Kyllingerne blev vaccineret mod dette. Vaccination mod denne sygdom samt sygdommen havde givet problemer med ’’unormal mave” i besætningen.