Lam med brækkede lårbensknogler efterladt i trailer

2016-32-0154-00004

På et militært område, hvor der var udsat får til græsning af arealet, fandtes om vinteren en trailer med et lam, der var ude af stand til at rejse sig. Lammet var koldt, vådt og virkede sygt. Det havde ikke mulighed for at komme til foder og vand, og det lå i sin egen afføring og urin. Politiet tilkaldte dyrlæge, som efterfølgende kunne konstatere, at begge bagbens lårbensknogler var brækket på samme sted. Ejeren kunne ikke erkende forholdet. Ejeren var kendt fra tidligere dyreværnsmæssigt uacceptable forhold i sine fårehold. Ejeren anmeldte efterfølgende lemlæstelse af sit får til politiet. Anmelder havde flere gange bemærket, at dyrene ikke blev tilset.