Liggende, afmagret kvie blandt andre artsfæller i en dybstrøelse, der var våd og fugtig. Flere dyr gående i våd dybstrøelse

2017-32-0151-00078

Efter en anmeldelse kontrollerede politiet et dyrehold, hvorefter en embedsdyrlæge tilkaldtes. Efterfølgende konstateredes en liggende, afmagret kvie blandt andre artsfæller i en dybstrøelse, der var våd og fugtig. I to større fællesbokse konstateredes ligeledes våd og fugtig dybstrøelse med tydeligt vandige og mudrede områder, hvor dyrene gik igennem den våde dybstrøelse til forknæ og haser.