Mager varmblods hoppe samt en mager kalv, der ikke kunne rejse sig ved egen hjælp

2016-32-0157-00019

Politiet konstaterede under et kontrolbesøg i et større dyrehold sammen med en embedsdyrlæge en uacceptabel mager varmblods hoppe samt en mager kalv, der ikke kunne rejse sig ved egen hjælp. Ved et opfølgende besøg godt en måned senere konstateredes samme forhold for de omhandlede dyr. Kalven blev påbudt aflivet. Ved endnu et opfølgende besøg ca. 4 måneder senere blev den omhandlede hoppe betegnet som sygeligt afmagret.