Mange døde, kakektiske og magre får - manglende/mangelfuld fodring og vanding

2014-32-0154-00001

En fåreejer, der havde sine får opstaldet på anden mands ejendom blev anmeldt til politiet efter at såvel praktiserende dyrlæge som Fødevarestyrelsen konstaterede dyreværnsmæssigt uacceptable tilstande i besætningen. Der fandtes døde, kakektiske og magre dyr og manglende/mangelfuld fodring og vanding. Fåreejeren har haft flere sager vedrørende overtrædelse af dyreværnsloven.