Mangelfuld fodring og pasning af kreaturer - svækket dyr og dødt dyr

2017-32-0151-00076

Embedsdyrlæger og praktiserende dyrlæger konstaterede i flere omgange mangelfuld fodring og pasning af kreaturer. Et kreatur blev fundet liggende, stærkt afmagret og ude af stand til at rejse sig og et andet død i samme situation. De fleste kreaturer i besætningen blev beskrevet med lave huldkarakterer.