Manglende håndtering af svin med stort navlebrok med sår

2019-24-0152-00092

Embedsdyrlægen observerede, ved kontrolbesøg i en slagtesvinebesætning, et svin med et navlebrok på ca. 35 cm i diameter med sår. Broksækken rørte gulvet, og svinet var bevægelseshæmmet. Svinet gik i en sti uden strøet leje.