Manglende håndtering af syge grise med halebid og kronisk ledbetændelse

2019-24-0152-00097

Ved et opfølgende kontrolbesøg i en besætning fandtes 6 grise at have kronisk ledbetændelse samt inficeret halebid. En af grisene kunne ikke rejse sig og de øvrige fem var springhalte. Ingen af dyrene gik i sygesti og ingen var behandlet.