Manglende håndtering i besætningen af et svin med stort brok med sår i bunden af brokket

2021-24-0152-00442

Ved et uanmeldt kontrolbesøg i en svinebesætning, fandtes et svin på ca. 30 kg med et stort navlebrok på ca. 15 cm i diameter og et stort sår i bunden af brokket på ca. 8 cm i diameter. Dyret gik i en sti sammen med 8 andre svin på 25-30 kg, der havde varierende grader af brok og andre lidelser.