Manglende mulighed for tørt leje - flere dyr med kroniske lidelser hvoraf, flere dyr blev aflivet

2016-32-0151-00043

Politi og embedsdyrlæger aflagde i flere omgange kontrolbesøg i sigtedes besætninger, hvor der gentagne gange blev konstateret uforsvarlige forhold vedrørende manglende muligheder for tørt leje samt flere dyr med kroniske lidelser af en karakter, så flere dyr blev aflivet straks.