Manglende vand til fugle og får. Manglende pels- og klovpleje samt utilstrækkelige staldforhold

2019-24-0157-00004

Efter anmeldelse fra en dyreværnsforening konstaterede politi og embedsdyrlæge, at får og forskellige fugle ikke havde passende adgang til vand, ligesom en hund og får vurderedes magre, og en hund og en vædder manglede klo-/klovpleje. To hunde havde ikke mulighed for passende ly mod vejrlig og får og hængebugsvin opholdt sig på gulv blandt diverse affald.