Nedstemte og svækkede føl, magre og med fremstående ribben og hofteparti og ingen fedtkam

2015-32-0150-00016

Ved politiets ankomst i anden anledning til en blandet besætning vurderedes det, at der var dyreværnsmæssigt kritisable forhold på stedet, herunder et føl som var afmagret og nedstemt. Politiet tilkaldte embedsdyrlægen til vurdering af forholdene.