Ni slagtesvin med slagmærker efter slag med drivstav

2017-32-0152-00092

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning den 15. august 2016 på slagteriet, observeredes 9 slagtesvin med mærker efter slag.
Medarbejderen, der stod for læsning af svinene til transport, erkendte, at han havde påført svinene slag med en defekt drivstav, hvor hovedet (padlen) manglede.
En anden medarbejder og chaufføren, der kørte grisene, oplyste, at de flere gange havde observeret den pågældende håndtere grisene noget hårdhændet.