Økologisk besætning med drægtige kvier opstaldet i en spaltestald med sengebåse og strøet med savsmuld

2017-32-0151-00089

Ved en økologikontrol anmeldtes en besætningsejer for at have drægtige kvier gående i en spaltestald med sengebåse, hvori der var et lag af savsmuld.