Økologiske slagtekyllinger med hudbetændelse

2017-32-0156-00021

Ved det levende syn på et fjerkræslagteri, fandtes enkelte ud af 4.553 leverede økologiske kyllin­ger fra en besætning at have sår og rifter ved gumpen, som sås tydeligt gennem fjerdragten. Efter aflivning fandtes mange kyllinger med hudbetændelse og i de fleste tilfælde var der tale om hudbetændelse med dybe, store sår ved gumpen. Der blev kasseret 376 stk. (8,26 %) af i alt 4.553 kontrollerede økologiske slagtekyllinger fra besætningen. Ca. 88 % af de kasserede kyllinger med hudbetændelse havde sår, der fremstod sorte, og resten ca. 12 % havde hudbetændelse uden sår. Sårene havde varierende størrelse, op til ca. 10 cm. i diameter og med en dybde på op til 1 til 2 cm, nogle helt ind til knoglerne. Det blev vurderet, at producenten havde haft dyreværnsproblemer i det pågældende hus. Producenten oplyste, at der før leveringen havde været en ræv i det pågældende kyllingehus, hvor der døde godt 100 kyllinger, og det medførte at dette hold kyllinger, var blevet meget stressede, og pil­lede hinanden. Hvis han skulle indfange de syge dyr, ville det resultere i, at endnu flere kyllinger blev skadet. Han havde i forvejen underrettet slagteriet om, at der var kyllinger, som ikke var så pæne, og han fandt derfor ikke, at han skulle straffes.