Opstaldningsforhold ifm. fremvisning af rustfarvet spurveugle

2016-32-019-00020

Rådet blev, i forbindelse med ansøgning om tilladelse til fremvisning af rustfarvet spurveugle, anmodet om at vurdere, om forholdene i forbindelse med opstaldning på fremvisningsstedet ansås for at være forsvarlige og tilgodeså uglens fysiologiske og adfærdsmæssige behov.