Papegøjefugle formentlig døde af Aspergillose

2015-32-014-00018

En ejer af et papegøjehold havde 33 dødsfald over en periode. Ejeren fandt det sandsynligt, at foderet havde et svampeindhold, der var sundhedsskadeligt og var årsag til dødsfaldene, og sagsøgte foderfirmaet.