Rovfugl aflivet med carbofuran

2017-32-0156-00023/2019-24-0156-00001/2019-24-0156-00015

Naturstyrelsen modtog et opkald fra en person, som havde fundet en død musvåge og et fasankadaver ved siden af hinanden. Personen fandt, at det så mystisk ud og havde medtaget begge. I umiddelbar nærhed af fundene lå en plads til udsætning af fasaner. Begge fugle blev indleveret til nærmere undersøgelse for forgiftning. Begge fugle blev testet positive for stoffet carbofuran. Sigtede person i sagen oplyste, at der havde været problemer med rovfugle, som forstyrrede udsætningen af fasaner. Han havde lagt carbofuranen i den døde fasan med det formål, at rovfugle skulle indtage stoffet, når de åd af fasanen. Han erkendte forholdet.