Seks mink med sår på bl.a. hoved, hale og poter

2014-32-0155-00001

I forbindelse med et uanmeldt kontrolbesøg på en minkfarm den 4. september 2013 gennemført af Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, blev der konstateret forhold omkring håndtering af syge- og tilskadekomne mink, der skønnes at være i konflikt med dyreværnslovens § 1, 2 og 28 og bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 5.

Seks mink blev aflivet under kontrolbesøget, idet deres skader skønnedes at være uhelbredelige og stærkt smerteforvoldende. Alle seks mink var placeret i besætningens sygeafdeling.