Seks svin var ikke transportegnende ved ankomst til samlested

2019-24-0152-00071

I forbindelse med eksport af svin til Tyskland fandtes 6 svin ikke transportegnede ved ankomst til samlestedet. Svinene blev sorteret fra til nærmere klinisk undersøgelse. Fem svin var halte på et eller flere ben, og et svin havde alvorligt halebid.