Slagtekyllinger med trædepudesvidninger

2016-32-0156-00016

Ved slagtninger af slagtekyllinger konstaterede veterinærkontrollen i flere tilfælde høje pointscores for trædepudesvidninger. Sigtede blev påbudt at rette op de utilstrækkelige forhold i besætningen. Ved et efterfølgende kontrolbesøg konstateredes fugtig og klistret staldbund samt utilstrækkelige lysforhold.