Slagtesvin med 12 mærker efter slag midt på ryggen og på ribbenene

2017-32-0152-00129

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet konstaterede embedsdyrlægen to slagtesvin med mærker efter slag.

Ejer oplyste, at han havde påført slagene i forbindelse med flytning af svinene.