Slagtesvin med brok med sår på transporteret adskilt til slagteri

2017-32-0152-00094

Ved levende syn på slagteri konstateredes et slagtesvin med et moderat stort navlebrok med sår på. Svinet havde upåvirket almenbefindende, var i normal foderstand, let halt, men ellers livlig.
Svinet var adskilt fra andre svin under transporten. Landmanden oplyste, at han selv havde udleveret svinene den pågældende dag. Han havde ikke bemærket navlebrokkets tilstand, og kunne ikke erindre om grisen havde gået i sygesti i besætningen.