Slagtesvin med elefantøre og påvirket almenbefindende transporteret levende til slagteriet

2017-32-0152-00122

Ved ankomst til slagteriet, fandtes et slagtesvin med stort ”elefantøre”. Svinet var ikke adskilt fra de andre under transporten. Embedsdyrlægen sorterede det fra til nærmere klinisk undersøgelse grundet ørets størrelse. Ved den kliniske undersøgelse kunne det konstateres, at dyrets almenbefindende var påvirket med en kropstemperatur på 39,5 grader. Øret var spændt, rødt, ømt og meget varmt, og svinet vægrede sig ved berøring. Det var ikke egnet til konsum grundet feber og blev aflivet. Besætningsejeren oplyste, at han havde en nyansat, som ikke havde det fornødne kendskab til lidelsen.