Slagtesvin med halesår – svin halekuperet med grensaks

2019-24-0152-00040 - 2018-24-0152-00217

Et slagtesvin med åbent betændt sår på halen blev transporteret levende til slagteriet, og det var ikke adskilt fra de andre svin under transporten. Ved efterfølgende velfærdskontrol i besætningen fandtes 28 svin at være halekuperet med en grensaks. Ejer oplyste, at slagtesvinet ikke havde været i behandling i besætningen, samt at han kunne erkende forholdene.