Slagtesvin med hhv. rektalprolaps, et stort navlebrok med sårdannelse og en støttehalthed på et hævet v. forben ej opstaldet i sygestier

2014-32-0152-00024

I forbindelse med et ordinært kontrolbesøg i en slagtesvinebesætning er der konstateret dyreværnsmæssigt kritisable forhold. En videoptagelse viser tre slagtesvin med hhv. en rektalprolaps, et stort navlebrok med sårdannelse og en støttehalthed på et hævet v. forben. Fotooptagelserne dokumenterer, at navlebrokket har en diameter større end 15 cm. Ingen af grisene var opstaldet i sygestier.