Slagtesvin med hofteskade transporteret til slagtning uden adskillelse fra de øvrige dyr

2014-32-0152-00020

Den 3. oktober 2012 ankom et slagtesvin til slagteriet. Svinet blev transporteret uden adskillelse fra de øvrige svin. Der var vedlagt video, hvoraf det fremgik, at dyret havde meget svært ved at gå ved egen hjælp, idet det kun sjældent og kortvarigt satte højre bagben til jorden, ligesom det foretog spjættende bevægelser med benet. Det fremgik af dyrlægens iagttagelser, at dyret var højgradigt stresset og med besværet vejtrækning. Der var områder med hudrødmen og afslidning af børster ud for hofte og skulderparti i højre side.

Ved undersøgelse af det levende svin kunne konstateres, at dyret ikke var i stand til at bevæge sig ved egen kraft uden smerter. Dyret holdt højre bagben i favn, og når det stod stille foretog det abnorme spjæt­tende bevægelser med benet. 

Efter aflivning blev det konstateret, at dyret led af svær grad af atrofi i højre bagbens muskulatur inklusiv skinkemuskulaturen. Knoglerne i bagbenet vurderedes til at være svagere udviklede end på det modstående bagben, grundet længere tids aflastning af benet. Hofteleddet var sæde for en overrivning og degenerering af ligamentet, der stabiliserer ledhovedet i hofteskålen. Udover disse fund fandtes ryg og skinkemuskulatur at være udtalt forandrede som følge af overbelastning under transporten. Ligeledes fandt undersø­gende dyrlæge det sandsynligt, at der ud over disse skader også var tale om en nervebeskadigelse af baglemmet, hvilket begrundes i den højresidige atrofi samt de abnorme bevægelser svinet udviste ved indsynet. 

Skaderne vurderedes at have haft en varighed på 1 til 2 måneder. Ved en fejl er afskårne præparater blevet kasseret.