Slagtesvin med inficeret halesår transporteret til slagteri

2019-24-0152-00103/2019-24-0152-00277

Embedsdyrlægen observerede ved det levende syn på slagteriet et slagtesvin med inficeret halesår. Svinet blev ikke transporteret adskilt fra andre svin. Svinet havde feber ved ankomsten til slagteriet.