Slagtesvin med mærker efter slag - ved skulderpartiet konstateredes en brækket torntap

2014-32-0152-00011

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse konstateredes flere slagmærker på et slagtesvin. Slagene havde medført blødninger i hud, underhud og den underliggende muskulatur samt brud af en torntap over skulderpartiet.